Công ty THT cung cấp gương cầu lồi cho công ty Tainan Vietnam

Công ty THT cung cấp gương cầu lồi cho công ty Tainan Vietnam
Gương cầu lồi ngoài trời đường kính 1000mm

Địa chỉ: KCN Biên Hòa 2, Biên Hòa, Đồng Nai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: PHẠM NGỌC TÍN