Gương cầu lồi Dự án KCN Mỹ Phước II

Gương cầu lồi Dự án KCN Mỹ Phước II

Qui cách: Đường kính 450mm

KH: DNTN Tân Thiên Việt

Tác giả bài viết: Phạm Ngọc Tín