Công ty THT cung cấp gương cầu lồi cho Công ty bao bì VISY Việt Nam

Công ty THT cung cấp gương cầu lồi cho Công ty bao bì VISY Việt Nam
Gương cầu lồi trong nhà đường kính 600mm

ĐC: KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai

Tác giả bài viết: Phạm Ngọc Tín