Công ty THT cung cấp gương cầu lồi cho Ngân Hàng Nam Việt

Công ty THT cung cấp gương cầu lồi cho Ngân Hàng Nam Việt
Gương cầu lồi ngoài trời, đường kính 600mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Phạm Ngọc Tín