Công ty THT cung cấp gương cầu lồi cho Thủy Điện Đại Ninh, Tỉnh Lâm Đồng

Công ty THT cung cấp gương cầu lồi cho Thủy Điện Đại Ninh, Tỉnh Lâm Đồng
Gương cầu 800mm

KH: CTY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH, LÂM ĐỒNG

Tác giả bài viết: Phạm Ngọc Tín