Công ty THT cung cấp gương cầu lồi cho công ty 7/5, Đức Trọng, Lâm Đồng

Công ty THT cung cấp gương cầu lồi cho công ty 7/5, Đức Trọng, Lâm Đồng
Gương cầu lồi Inox 800mm Malaysia

Công trình: Đường Trường Sơn Đông

Khách hàng: Công ty Xây Dựng 7/5

Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng

Tác giả bài viết: PHẠM NGỌC TÍN