Công ty THT cung cấp gương cầu lồi cho công ty DATH Hà Nội

Công ty THT cung cấp gương cầu lồi cho công ty DATH Hà Nội
Gương 1/2 bán cầu 650mm

KH: CTY CP DATH HÀ NỘI

Tác giả bài viết: Phạm Ngọc Tín