Công ty THT cung cấp gương cầu lồi cho nhà máy KISWIRE Vietnam

Công ty THT cung cấp gương cầu lồi cho nhà máy KISWIRE Vietnam
Gương cầu lồi Full Dome 650mm, 800mm ngoài trời

Địa điểm: KCN Bàu Bàng, Bến Cát, Bình Dương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: PHẠM NGỌC TÍN