Công ty THT cung cấp gương cầu lồi cho nhà máy Nestle Vietnam

Công ty THT cung cấp gương cầu lồi cho nhà máy Nestle Vietnam
Gương cầu lồi Inox 800mm

Nhà máy Nestle Bình Dương

Tác giả bài viết: PHẠM NGỌC TÍN