Công ty THT cung cấp gương cầu lồi cho nhà máy Unilever đợt 4

Công ty THT cung cấp gương cầu lồi cho nhà máy Unilever đợt 4
Gương cầu lồi 600m trong nhà

Địa chỉ: KCN Tây Bắc, Củ Chi, TPHCM

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: PHẠM NGỌC TÍN