Cung cấp và lắp đặt gương cầu lồi cho Công ty Unilever

Cung cấp và lắp đặt gương cầu lồi cho Công ty Unilever

Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt gương cầu lồi

Qui cách: Gương cầu lồi đường kính 1000mm và 600mm

Tác giả bài viết: Phạm Ngọc Tín

Nguồn tin: Hình Internet