Công ty THT cung cấp gương cầu lồi cho Công ty KURABE Vietnam

Công ty THT cung cấp gương cầu lồi cho Công ty KURABE Vietnam
Gương cầu lồi ngoài trời, đường kính 600mm

Nhà máy KURABE Vietnam - KCN VSIP 1, Bình Dương

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Phạm Ngọc Tín