Công ty THT cung cấp gương cầu lồi cho Tập Đoàn Masan Food

Công ty THT cung cấp gương cầu lồi cho Tập Đoàn Masan Food
Gương cầu lồi ngoài trời 600mm, 800mm

Khách Hàng: Tập đoàn Masan Group: nhà sản xuất các sản phẩm như Chin-su, Tam Thái Tử, Omachi, Nam Ngư...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Phạm Ngọc Tín