Công ty THT cung cấp gương cầu lồi cho cty Shirai Vietnam

Công ty THT cung cấp gương cầu lồi cho cty Shirai Vietnam
Gương cầu lồi trong nhà 450mm

Cty TNHH Shirai Vietnam, KCN AMATA, Đồng Nai

Tác giả bài viết: Phạm Ngọc Tín