Công ty THT cung cấp gương cầu lồi cho tòa nhà Star

Công ty THT cung cấp gương cầu lồi cho tòa nhà Star
Gương cầu lồi ngoài trời 800mm

Khách Hàng: CÔNG TY XÂY DỰNG AN PHONG

 

Tác giả bài viết: PHẠM NGỌC TÍN