Công ty THT cung cấp gương cầu lồi cho nhà máy Xi Măng Holcim Việt Nam

Công ty THT cung cấp gương cầu lồi cho nhà máy Xi Măng Holcim Việt Nam
Gương cầu lồi ngoài trời, đường kính 1000mm

Công ty THT tiếp tục được công ty Holcim (Thụy Sĩ) tin tưởng và giao thầu công việc cung cấp, lắp đặt hạng mục gương cầu lồi.

Trạm Bêton Nam Sài Gòn Quận 8 và Trạm Bêton Cát Lái, Quận 2, TPHCM

Tác giả bài viết: Phạm Ngọc Tín

Nguồn tin: Hình Internet