Guong-cau-loi-cac-loai
 

Nhập Khẩu & Phân Phối

Gương Cầu Lồi 

Cung Cấp & Lắp Đặt

Nhôm Kính, Cơ Khí

Xây Dựng Công Trình

Dân Dụng & Công Nghiệp

 

Các loại gương cầu lồi

Khách hàng tiêu biểu

Thông số kỹ thuật của kính

Đăng lúc: Thứ ba - 29/03/2011 22:21 - Người đăng bài viết: vince

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA KÍNH

Kính phản quang – Reflective Glass

Kính phản quang là một loại kính phẳng được phủ một lớp phản quang bằng oxít kim loại (phủ bằng nhiệt hoặc bằng chân không). Lớp phản quang này có tác dụng cân bằng những ánh sáng thông thường và ngăn chặn tia UV gây hại cho con người. Hiện nay người ta sử dụng kính phản quang cho các công trình ngày càng nhiều hơn vì màu sắc độc đáo, đa dạng của nó đã tạo cho ngôi nhà một nét nổi bật hẳn so với các thiết kế khác.

    Hơn nữa kính phản quang có tác dụng phản nhiệt làm cho không khí bên trong toà nhà mát dịu (giảm hơn 40% nhiệt lượng).

 • Độ dày có thể của kính:
     4/6/8/10 mm.
 • Kích cỡ tiêu chuẩn:
     1524mm x 2134mm
     2134mm x 3048mm 
     2250mm x 3210mm
 • Có nhiều màu để chọn lựa:

+Kính phản quang có thể dùng làm:

Mặt dựng của các tòa nhà thương mại, văn phòng, khách sạn, trung tâm thời trang, thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hoá, làm mái che cho các công trình..

 

 

KÍNH PHẢN QUANG CHẤT LƯỢNG CAO CÔNG NGHỆ HÀN QUỐC:

1/. Kính 5mm phản quang xanh lá Classic – Dark Green:

a/. Max size: 2140 x 3300 (mm)

b/. Visible Light (%):

- Visible light transmittance (%) – Tỷ lệ  ánh sáng truyền qua                                                     : 27.09

- Visible light reflectance (%) – Tỷ lệ ánh sáng phản chiếu ra bên ngoài                                     : 28.62

c/. Solar radiation direct (%) – Tỷ lệ bức xạ năng lượng mặt trời:

- Solar radiation transmittance (%) – Tỷ lệ bức xạ năng lượng mặt trời truyền qua                    : 31.80

- Solar radiation reflectance (%) – Tỷ lệ phản xạ bức xạ mặt trời                                                : 17.76

d/. Solar transmittance (%) – Tỷ lệ năng lượng mặt trời truyền qua                                             : 43.97

2/. Kính 6mm phaûn quang xanh laù Classic - Dark Green:

a/. Max size: 2140 x 3300 (mm)

b/. Visible Light (%):

- Visible light transmittance (%) – Tỷ lệ ánh sáng truyền qua                                                        : 28.14

- Visible light reflectance (%) – Tỷ lệ ánh sáng phản chiếu ra bên ngoài                                       : 22.92

c/. Solar radiation direct (%) – Tỷ lệ bức xạ năng lượng mặt trời:

- Solar radiation transmittance (%) – Tỷ lệ bức xạ năng lượng mặt trời truyền qua                      : 29.10

- Solar radiation reflectance (%) – Tỷ lệ phản xạ bức xạ mặt trời                                                  : 13.54

d/. Solar transmittance (%) – Tỷ lệ năng lượng mặt trời truyền qua                                              : 42.94

3/. Kính 6mm phaûn quang xaùm- Euro Grey:

a/. Max size: 2140 x 3300 (mm)

b/. Visible Light (%):

- Visible light transmittance (%) – Tỷ lệ ánh sáng truyền qua                                                        : 20.89

- Visible light reflectance (%) – Tỷ lệ ánh sáng phản chiếu ra bên ngoài                                       : 14.42

c/.  Solar radiation direct (%) – Tỷ lệ bức xạ năng lượng mặt trời:

- Solar radiation transmittance (%) – Tỷ lệ bức xạ năng lượng mặt trời truyền qua: 26.01

- Solar radiation reflectance (%) – Tỷ lệ phản xạ bức xạ mặt trời                                                  : 11.52

d/. Solar transmittance (%) – Tỷ lệ năng lượng mặt trời truyền qua                                              : 41.08

4/. Kính 6mm phản quang xanh biển lợt – Light Blue:

a/. Max size: 2140 x 3300 (mm)

b/. Visible Light (%):

- Visible light transmittance (%) – Tỷ lệ ánh sáng truyền qua                                                        : 25.74

- Visible light reflectance (%) – Tỷ lệ ánh sáng phản chiếu ra bên ngoài                                       : 31.89

c/. Solar radiation direct (%) – Tỷ lệ bức xạ năng lượng mặt trời:

- Solar radiation transmittance (%) – Tỷ lệ bức xạ năng lượng mặt trời truyền qua                      : 25.37

- Solar radiation reflectance (%) – Tỷ lệ phản xạ bức xạ mặt trời                                                  : 19.62

d/. Solar transmittance (%) – Tỷ lệ năng lượng mặt trời truyền qua                                              : 38.64

5/. Kính 6mm phản quang xanh biển khói – Ford Blue:

a/. Max size: 2140 x 3300 (mm)

b/. Visible Light (%):

- Visible light transmittance (%) – Tỷ lệ ánh sáng truyền qua                                                        : 20.17

- Visible light reflectance (%) – Tỷ lệ ánh sáng phản chiếu ra bên ngoài                                       : 23.86

c/. Solar radiation direct (%) – Tỷ lệ bức xạ năng lượng mặt trời:

- Solar radiation transmittance (%) – Tỷ lệ bức xạ năng lượng mặt trời truyền qua                      : 23.80

- Solar radiation reflectance (%) – Tỷ lệ phản xạ bức xạ mặt trời                                                  : 14.43

d/. Solar transmittance (%) – Tỷ lệ năng lượng mặt trời truyền qua                                              : 38.70

KÍNH PHẢN QUANG CHẤT LƯỢNG CAO ĐÀI LOAN:

1/. Kính 5mm phản quang xanh xanh biển khói – Ocean Blue:

a/. Max size: 2225 x 3150 (mm)

b/. Visible light (%):

- Light transmittance (%) – Tỷ lệ truyền ánh sáng                                                                          : 21

- Light reflectance (%) – Tỷ lệ phản xạ ánh sáng                                                                           : 23

c/. UV transmittance (%) – Tỷ lệ tia UV truyền qua                                                                      : 3

d/. Solar heat (%) – Nhiệt lượng:

- Solar heat reflectance (%) – Tỷ lệ nhiệt lượng phản xạ                                                                : 16

- Solar heat Absorption (%) – Tỷ lệ nhiệt lượng hấp thụ                                                                : 58

- Solar heat direct transmittance (%) – Tỷ lệ nhiệt lượng truyền trực tiếp                                     : 26

- Total solar heat transmittance (%) – Tổng nhiệt lượng truyền qua                                              : 41

2/. Kính 8mm phản quang xanh lá đậm – French Green:

a/. Max size: 2140 x 3150 (mm)

b/. Visible light (%):

- Light transmittance (%) – Tỷ lệ truyền ánh sáng                                                                          : 23

- Light reflectance (%) – Tỷ lệ phản xạ ánh sáng                                                                           : 28

c/. UV transmittance (%) – Tỷ lệ tia UV truyền qua                                                                      : 2

d/. Solar heat (%)– Nhiệt lượng:

- Solar heat reflectance (%) – Tỷ lệ nhiệt lượng phản xạ                                                                : 13

- Solar heat Absorption (%) – Tỷ lệ nhiệt lượng hấp thụ                                                                : 72

- Solar heat direct transmittance (%) – Tỷ lệ nhiệt lượng truyền trực tiếp                                     : 15

- Total solar heat transmittance (%) – Tổng nhiệt lượng truyền qua                                              : 34

3/. Kính phản 8mm phản quang xanh biển khói – Ocean Blue:

a/. Max size: 2140 x 3150 (mm)

b/. Visible light (%):

- Light transmittance (%) – Tỷ lệ truyền ánh sáng                                                                          : 17

- Light reflectance (%) – Tỷ lệ phản xạ ánh sáng                                                                           : 18

c/. UV transmittance (%) – Tỷ lệ tia UV truyền qua                                                                      : 2

d/. Solar heat (%) – Nhiệt lượng:

- Solar heat reflectance (%) – Tỷ lệ nhiệt lượng phản xạ                                                                : 12

- Solar heat Absorption (%) – Tỷ lệ nhiệt lượng hấp thụ                                                                : 71

- Solar heat direct transmittance (%) – Tỷ lệ nhiệt lượng truyền trực tiếp                                     : 17

- Total solar heat transmittance (%) – Tổng nhiệt lượng truyền qua                                              : 35


4/. Kính 10mm phản quang xanh lá đậm- F-Green:

a/. Max size: 2140 x 3150 (mm)

b/. Visible light (%):

- Light transmittance (%) – Tỷ lệ truyền ánh sáng                                                                        : 21

- Light reflectance (%) – Tỷ lệ phản xạ ánh sáng                                                                         : 25

c/. UV transmittance (%) – Tỷ lệ tia UV truyền qua                                                                    : 1

d/. Solar heat (%) – Nhiệt lượng:

- Solar heat reflectance (%) – Tỷ lệ nhiệt lượng phản xạ                                                              : 11

- Solar heat Absorption (%) – Tỷ lệ nhiệt lượng hấp thụ                                                              : 77

- Solar heat direct transmittance (%) – Tỷ lệ nhiệt lượng truyền trực tiếp                                   : 12

- Total solar heat transmittance (%) – Tổng nhiệt lượng truyền qua                                            : 32

 

KÍNH PHẢN QUANG CHẤT LƯỢNG CAO INDONESIA:

1/. Kính 5mm phản quang xanh lá – Stopsol Classic Green:

a/. Max size: 2250 x 3210 (mm)

b/. Light characteristics – Các thông số về ánh sáng

- Light transmittance (%) – Tỷ lệ ánh sáng truyền qua                                                                 : 32

- Light reflectance outdoor (%) – Tỷ lệ ánh sáng phản chiếu ra bên ngoài                                  : 34

- Light reflectance indoor (%) – Tỷ lệ ánh sáng phản chiếu vào bên trong                                  : 21

c/. UV transmittance – Tỷ lệ tia UV truyền qua (%)                                                                    : 6

2/. Kính 5mm Phản quang xám – Stopsol supersilver grey:

a/. Max size: 2250 x 3210 (mm)

b/. Light characteristics – Các thông số về ánh sáng

- Light transmittance (%) – Tỷ lệ ánh sáng truyền qua                                                                 : 34

- Light reflectance outdoor (%) – Tỷ lệ ánh sáng phản chiếu ra bên ngoài                                  : 13

- Light reflectance indoor (%) – Tỷ lệ ánh sáng phản chiếu vào bên trong                                   : 34

c/. UV transmittance – Tỷ lệ tia UV truyền qua (%)                                                                    : 13

3/. Kính 6mm phản quang xanh lá Silver- SuperSilver Green:

a/. Max size: 2250 x 3210 (mm)

b/. Light characteristics – Các thông số về ánh sáng

- Light transmittance (%) – Tỷ lệ ánh sáng truyền qua                                                                 : 52

- Light reflectance outdoor (%) – Tỷ lệ ánh sáng phản chiếu ra bên ngoài                                  : 34

- Light reflectance indoor (%) – Tỷ lệ ánh sáng phản chiếu vào bên trong                                  : 25

c/. UV transmittance – Tỷ lệ tia UV truyền qua (%)                                                                    : 10

4/. Kính 8mm phản quang xanh lá Silver- SuperSilver Green:

a/. Max size: 2250 x 3210 (mm)

b/. Light characteristics – Các thông số về ánh sáng

- Light transmittance (%) – Tỷ lệ ánh sáng truyền qua                                                                 : 48

- Light reflectance outdoor (%) – Tỷ lệ ánh sáng phản chiếu ra bên ngoài                                   : 34

- Light reflectance indoor (%) – Tỷ lệ ánh sáng phản chiếu vào bên trong                                  : 22

c/. UV transmittance – Tỷ lệ tia UV truyền qua (%)                                                                    : 7

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA KÍNH GHÉP AN TOÀN

 

Kính ghép an toàn   - Laminated Safety Glass (LSG)

Kính ghép an toàn là loại kính được ghép bởi 2 lớp (hoặc nhiều) lớp kính lại với nhau bằng một loại keo đặc biệt. So với cá loại kính khác có cùng độ dày. Kính ghép an toàn có những

đặc tính nổi bật như sau:

An toàn: trong các điều kiện bị tàn phá như những cơn địa chấn hay các tác động rất mạnh khác, lớp keo PVB sẽ giữ mảnh kính lại không cho văng ra gây nguy hiểm cho người và đồ vật xung quanh. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các mặt dựng trên cao.

An ninh: với lớp keo PVB làm cho kính khó bị xâm nhập vào cũng như rất hữu hiệu trong việc chóng lại các tác động từ bên ngoài như: đạn, trộm cướp... do đó bạn có thể hoàn toàn yên tâm về tái sản của mình.

Ngăn chặn tia UV tuyệt vời: đây là một tính năng vô cùng độc đáo vượt trội hơn so với cá loại kính khác. Nhờ vào lớp keo đặc biệt, tia UV gây hại cho sức khoẻ con người đã được cản lại tới 99%.

 

I/. THÔNG SỐ VỀ  SỨC CHỊU TẢI TRỌNG GIÓ:

Công thức tính sức chịu tải trọng gió của kính ghép an toàn:

Trong đó:

P: Sức chịu tải trọng gió của kính (Kg/m2)

K: Hệ số đặc biệt của loại kính ghép (K=24)

A: Diện tích của tấm kính (m2)

t1: Độ dày của tấm kính mỏng (mm)

t2: Độ dày của tấm kính dày (mm)

 

Từ công thức trên ta có thể áp dụng tính sức chịu tải trọng gió của kính ghép an toàn với mẫu thử có quy cách: 1000x1000 (mm) :

Kính cường lực - Tempered Glass

Kính  cường lực: được sản xuất bằng cách xử lý nhiệt để tạo nên tính chịu lực tốt hơn và có độ an toàn cao hơn so với kính thông thường. Chúng tôi sử dụng loại kính nổi chất lượng cao gia nhiệt chúng đến điểm hoá mềm và sau đó nhanh chóng làm nguội bằng luồng khí lạnh đồng đều và chính xác để tạo ứng suất nén trên bề mặt kính đồng thời vẫn giữ được chất lượng của nó. Quá trình này không làm thay đổi tính năng truyền ánh sáng và toả nhiệt của kính. Kính đã được gia cường chịu được một sức nén bề mặt rất lớn(khoảng 10.000psi) nên áp suất của gió, va chạm cảu vật thể và những ứng nhiệt khác phải vượt qua sức nén này thì kính mới có thể bị vỡ.

+ Đặc tính nổi bật:

 • Chịu lực cao: gấp 3 lần so với kính trơn có cùng độ dày.
 • Chịu nhiệt cao: Kính cường lực có thể chịu được chênh lệch nhiệt độ gấp 3 lần kính thông thường.
 • Độ an toàn cao: Kính cường lực khi bị vỡ sẽ thành nhiều hạt nhỏ không sắc cạnh không gây tổ thương, trong khi các loại kính thường vỡ ra thành các mảnh sắc nhọn.

+Ứng dụng:

 • Cửa bàn lề sàn
 • Cầu thang (nấc thang)
 • Cửa xe ô tô, tàu thuyền, cửa thang máy.

 

Kính cách âm cách nhiệt  - Double Glazing Glass

Kính cách âm – cách nhiệtđược làm bằng cách ghép 2 lớp kính lại với nhau (có thể là 3 lớp trong trường hợp đặc biệt). Người ta đặt các lớp kính cách nhau bằng một lớp không khí khô, sau đó bịt kín các khe hở ở cạnh kính bằng loại keo hữu cơ đặc biệt (polyisobutylene). Với việc ghép đặc biệt đó đã tạo cho kính này có một số ưu điểm nổi bật:

+ Cách nhiệt: Nhờ lớp không khí ở giữa hai lớp kính đã làm tăng độ cáchn hiệt của kính lên gấp đôi so với kính đơn thông thường.  Vì vậy, nhiệt độ bên trong và bên ngoài phòng sẽ khác nhau có thể là lạnh hơn hay ấm hơn.

+ Không đọng nước (sương ) do sự ngưng tụ: Một khi có sự chênh lệch lớn về nhiệt độ ở bên trong và bên ngoài phòng thường làm cho bề mặt kính đọng một lớp nước, nhưng khi sử dụng loại kính đặc biệt này sẽ không có trường hợp đó xảy ra vì có một loại vật liệu hút ẩm phần khôngkhí bên trong hai lớp kính.

+ Cách âm: Những tiếng ồn từ môi trường đã được giảm đáng kể nhờ việc ghép đặc bịêt này. Đột cách âm nhiều hay ít tuỳ thuộc vào hình thể cửa kính (khoảng hở không khí (airspace) giữa 2 lớp kính).

+ Thiết kế linh hoạt: Loại kính cách âm cách nhiệt này rất năng động trong việc kết hợp các loại kính lại với nhau tuỳ thuộc vào yêu cầu của khách hàng (có thể sử dụng kính màu, kính phản quang, kính hoa văn trang trí…)

Ngày nay, kính cách âm cách nhiệt thường được sử dụng ở những nơi như: văn phòng, bệnh viện, khách sạn, nhà ga sân bay, ga xe lửa, phòng điện thoại, phòng vi tính….  Và những nơi yêu cầu cao về cách âm cách nhiệt.

 

Kính uốn cong  - Bent Glass

Kính uốn cong được sản xuất bằng cách dùng kính chất lượng cao đặt trong khuôn đúc kim loại đã tạo hình sẵn, sau đó dùng nhiệt đốt nóng kính lên đến khoảng 650°C.  Với nhiệt độ này thì kính trở nên mềm đi, cong xuống và thích ứng hình dạng của khuôn đúng theo yêu cầu. Kính uốn cong rất đa dạng về màu sắc cũng như rất nhiều độ cong khác nhau phù hợp với những sở thích độc đáo của khách hàng, đặc biệt là những nhà thiết kế muốn tạo một bước đột phá cho các công trình kiến trúc hay trong trang trí nội thất.  Việc sử dụng kính uốn cong tạo cho người quan sát một cảm giác được thư giãn trong sự mềm mại, dịu dàng, thanh lịch, duyên dáng của từng loại sản phẩm.

Kính uốn cong được sử dụng làm:

 •        Những khúc lượn mềm mại trong các toà nhà.
 •        Đồ dùng nội thất.
 •        Vách ngăn phòng
 •        Độ dày sản phẩm: từ 3mm 19mm.
Tác giả bài viết: Phạm Ngọc Tín
Từ khóa:

nbsp nbsp

Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 127
 • Khách viếng thăm: 62
 • Máy chủ tìm kiếm: 65
 • Hôm nay: 43497
 • Tháng hiện tại: 576780
 • Tổng lượt truy cập: 35196207

Hỗ trợ trực tuyến

Phạm Ngọc Tín

0909943015

BẢN ĐỒ


   

CÔNG TY TNHH THANH HÙNG TÍN

Địa chỉ: 281/33/10 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TPHCM

Điện thoại: (84-8) 66843172 - Fax: (84-8) 62928835

E-mail: thtvietnam1@gmail.com website: www.guongcauloi.com

Liên hệ: Mr Tín 0909 943 015

Kho Hàng: Tân Thành, Tân Thông Hội, Củ Chi, TPHCM