Công ty THT cung cấp gương cầu lồi cho InterContinental Da Nang Resort

Công ty THT cung cấp gương cầu lồi cho InterContinental Da Nang Resort
Công ty THT được chọn là nhà cung cấp gương cầu lồi cho dự án Inter Continental Da Nang Resort gồm Gương cầu lồi 450mm trong nhà, 450mm ngoài trời, 600mm ngoài trời, 1000mm ngoài trời.

KH: CTY CỔ PHẦN KT XD AA

Tác giả bài viết: PHẠM NGỌC TÍN