Công ty THT cung cấp gương cầu lồi cho nhà máy Nissin Foods Việt Nam

Công ty THT cung cấp gương cầu lồi cho nhà máy Nissin Foods Việt Nam
Gương cầu lồi ngoài trời đường kính 800mm

Địa chỉ: KCN VISIP II MỞ RỘNG, BÌNH DƯƠNG

Tác giả bài viết: PHẠM NGỌC TÍN