Công ty THT cung cấp gương cầu lồi cho nhà máy PACORINI VIETNAM

Công ty THT cung cấp gương cầu lồi cho nhà máy PACORINI VIETNAM
Gương cầu lồi 800mm ngoài trời

 

 

 

 

 

Địa chỉ: Cảng ICD Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

 

Tác giả bài viết: Phạm Ngọc Tín