Công ty THT cung cấp gương cầu lồi cho tòa nhà Flemington đợt 2

Công ty THT cung cấp gương cầu lồi cho tòa nhà Flemington đợt 2
Gương cầu lồi ngoài trời, đường kính 600mm & 800mm

 KH: Công ty Cổ Phần Bảo Gia

Điạ chỉ: 184 Lê Đại Hành, quận 11, TPHCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: PHẠM NGỌC TÍN

Nguồn tin: Hình chụp & internet