Công ty THT cung cấp gương cầu lồi cho công ty Phúc Cần, Bình Dương

Công ty THT cung cấp gương cầu lồi cho công ty Phúc Cần, Bình Dương
Gương cầu lồi ngoài trời 600mm

Địa chỉ: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương

Tác giả bài viết: Phạm Ngọc Tín