Công ty THT cung cấp gương cầu lồi cho nhà máy HYOSUNG Việt Nam đợt 4

Công ty THT cung cấp gương cầu lồi cho nhà máy HYOSUNG Việt Nam đợt 4
Gương cầu lồi đường kính 800mm ngoài trời

ĐC: KCN Nhơn Trạch 5, Đồng Nai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: PHẠM NGỌC TÍN