Công ty THT cung cấp gương cầu lồi cho KCN Biên Hòa 2

Gương cầu lồi ngoài trời 600mm

KH: CTy Nhôm Kính Mạnh Hà Đồng Nai

Tác giả bài viết: Phạm Ngọc Tín