Công ty THT cung cấp gương cầu lồi cho cảng Phú Mỹ, BRVT đợt 2

Công ty THT cung cấp gương cầu lồi cho cảng Phú Mỹ, BRVT đợt 2

Gương cầu ngoài trời 1000mm và gương cầu kiểm định 300mm

Tác giả bài viết: Phạm Ngọc Tín